Kontakt

Z telefonów stacjonarnych:   801 - 800 - 777


Z telefonów komórkowych:   +48  669 - 441 - 707

---------------------------------------------------------------

Vistula Group S.A.

ul. Pilotów 10
31-462 Kraków

NIP: 675-000-03-61
NIP UE: PL 6750000361

REGON: 351001329
NUMER KRS: 0000047082

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 37.003.265 PLN

Pole Telefon kontaktowy i/lub Kod pocztowy nie zostały uzupełnione.

Podanie tych danych ułatwi weryfikację poprawności danych osobowych niezbędnych do zarejestrowania się na portalu lojalnościowym The Men's World i skróci czas oczekiwania na załatwienie Twojej sprawy.

powrót